Obiective si activitati

Activităţi de dezvoltare experimentală

Obiectivul 1. Monitorizarea incidenţei afecţiunilor patologice la populaţiile de albine din România

Obiectivul 2. Studiul diversităţii genetice a populaţiilor apicole din România şi identificarea interacţiunilor gazdă-parazit-pesticide

Obiectivul 3. Noi tehnici de control şi tratament bazate pe efectul biologic activ al produselor apicole şi a metaboliţilor secundari din plante


Detalii

Activităţi de management proiect


Activităţi de achiziţii serviciu audit proiect