GENETICA REZISTENȚEI ALBINELOR LA VARROA (GRAL). Despre Proiect

GENETICA REZISTENȚEI ALBINELOR LA VARROA (GRAL)

Cel mai important factor implicat în pierderile coloniilor de albine este Varroa destructor, un acarian care paraziteazǎ puietul şi albinele adulte. În ciuda declinului la nivel global al coloniilor de A. mellifera, au fost identificate linii de albine care prezintǎ rezistenţǎ la Varroa prin prevenirea reproducerii acestui parazit în celulele puietului de albine. Pe lângă identifidcarea și descifrarea la nivel molecular a mecasnimelor genetice care stau la baza rezistenței albinelor (A. mellifera), se urmărește si stabilirea unei scheme simple (model) de reproducere pentru selectarea liniilor de albine rezistente la Varroa. Accentul se va pune pe inhibarea reproducerii parazitului în celulele cu puiet de albine. Acest lucru poate fi ușor realizat de către apicultor în stupină și folosit ca trăsătură de selecție.

Obiectivul general al proiectului este de a:
2.1 identificarea mecanismelor genetice care stau la baza rezistenței albinelor la V.destructor cu (a) maparea de înaltă densitate și (b) transcripția gazdei și parazitului
2.2 să pună în aplicare un program de reproducere fezabil și simplu pentru rezistența Varroa la nivelul stupilor.


Proiectul este condus de către o personalitate în domeniul geneticii aplicate, al biotehnologiei şi al apiculturii europene şi mondiale, Prof. Dr. Robin Moritz, de la Universitatea Martin Luther din Halle, Germania. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului GRAL vor urmării abordarea identificării genelor rezistente la acarianul V.destructor, utilizarea combinată a cartografierii SNP și secvențe de strânse de date transcripționale. Cercetarea va avea relevanță atât pentru apicultura românească cât și pentru apicultura mondială, servind ca și caz model. Posibilitatea reducerii sau eliminării totale a necesității efectuării tratamentelor de tratare a Varroa, va contribui la îmbunătățirea sănătății coloniilor, precum și la obținerea unor produse de calitate mai ridicată, cu nivel de contaminare mai scăzut.