ROOBEETECH DESPRE PROIECT


NUCLEU DE INALTA COMPETENTA STIINTIFICA IN BIOTEHNOLOGII APICOLE IN ROMANIA


        Proiect finanţat în cadrul

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operaţiunea 2.1.2: „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate "
                                                        Contract nr 206/20.07.2010, ID 618, SMIS 12460.


Obiectivul prioritar al proiectului este acela de a crea un nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în domeniul apiculturii utilizând biotehnologii moderne pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor albinelor.

Conform obiectivelor axei prioritare 2 – Competitivitate prin CDI în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie, operaţiunea 2.1.2., proiectul este condus de o personalitate în domeniul geneticii aplicate, al biotehnologiei şi al apiculturii europene şi mondiale, Prof. Dr. Robin Moritz, de la Universitatea Martin Luther din Halle, Germania. Rezultatele obţinute prin implementarea RoBeeTech vor urmări identificarea de noi tehnici de diagnostic şi dezvoltarea unui nou concept de prevenţie şi profilaxie, utilizând tratamente noi şi metode de exploatare şi conservare a stocurilor native locale cu rezistenţă la boli.